KipoSLAB

Program pro tvorbu protokolů asfaltových směsí a správu databáze obaloven OCL.

Program byl vytvořen pro akreditovanou kontrolní laboratoř a tudíž v sobě má zakomponované veškeré potřebné normy. Prostředí je intuitivní velmi zjednodušené, aby se vyplňovali jen nezbytné informace. Má v sobě spousta ošetření proti chybě lidského faktoru. Upozorňuje průběžně na výsledky a všechny data uchovává pro databázi OCL. 

OCL je součást programu a je rovněž naprosto intuitivní a jednoduchá. Dvěma kliknutími si načtete data která hledáte a program Vám vše přehledně připraví.


KipoSLAB+

Program pro tvorbu protokolů k dodatkovým zkouškám asfaltových směsí.

Tento program je ve vývoji a s jeho dokončením se počítá pouze v případě požadavku některého zákazníka.

Do programu je možné implementovat zkoušky penetrace, kroužek a kulička, ITSR, stékavosti, přilnavosti, ..... 


KipoSLAB Stone

Program pro tvorbu protokolů na zkoušky kameniva pro lomy a laboratoře.

Program je ve vývoji.

Výsledná verze bude umět hodnotit kamenivo podle požadavku použití na základě patřičných norem. Výstupem bude protokol a databáze provedených zkoušek.