Softwarové řešení v oblasti výpočtů a práce s daty

Formulářové matematické programy do Windows (Framework 4.7+)